Sukces!!!

W konkursie na plakat o tematyce dotyczącej ochrony własności przemysłowej zdobyłem I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.…