Mała Belgia

Odpowiedź na braki jakich doświadczałem 10 lat temu łażąc po lubelskich knajpach.…