Sukces!!!

plakata
W konkursie na plakat o tematyce dotyczącej ochrony własności przemysłowej zdobyłem I nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.