Bieszczady

Na szlaku w Bieszczadach można spotkać różnych wędrowców.…

Bieszczady

Londyn

Pierwszy kontakt z Londynem. Fotografie wykonane w okresie 06.2006 – 03.2007.…

„Świat na dobre mi zBieszczadział”

Prezentuję zdjęcia z mojej pierwszej wystawy pod tytułem „Świat na dobre mi zbieszczadział”. Dziękuję za pomoc w jej organizacji Galerii 31 i pani Krystynie Rybickiej.…

Jesienne Bieszczady

Bieszczady

Zakopane